V kontaktpäev

V kontaktpäev – Tunnikavade (teemakogumike) loomine. Tagasiside. (4 ak/h)
Teema 1 – Ülevaade loodud töödest, nende kommenteerimine õpikogukonnas.

Teema 2 – Teemakogumike loomine

Spark. Adobe, juhend (Aimi Jõesalu)
Sway, juhend
https://pathbrite.com
Näited:
“Halloween” Lemme Sulaoja
“Umbrohud” Tuuli Koitjärv

Teema 3 – Tagasiside

Tagasiside vajalikkus. Tagasiside andmise ja saamise võimalused (ajurünnak)
Nearpod (Juhend – S. Lahemaa) Rakendused (iOS, Android)

Lisamaterjale
http://ylokool.com/artiklid/hindamine-vaga-ohtlik-tegevus/ Ü.Vooglaid
Veebiseminar “Vanast uus” (T. Salm, T. Koitjärv)
Zeetings (Juhend – A.Krull, V. Pohla)