III kontaktpäev

III – kontaktpäev – Õppevara loomine ja jagamine. (4 ak/h + 4 ak/h)

Teema 1- Interaktiivse õppevara loomine

Alateema  1.1 Veebipõhiste õppemängude loomise põhimõtted (kvaliteetse õppematerjali hindamiskriteeriumid)

Digitaalse õppematerjali kriteeriumite hindamine
Praktiline töö http://oppevara.hitsa.ee/kvaliteet/#hindamine
Õppematerjali “Raamatukangelased” vm õppematerjali hindamine

Tabel hindamiskriteeriumitega.

Alateema  1.2 Interaktiivsete õppematerjalide loomine

Praktiline töö koolitaja juhendamisel –  Learningapps.org keskkonnas õppevara loomine ja jagamine
Learningapps keskkonna võimalustega tutvumine (tekst, pilt, heli, video), mängu koostamine (memoriin, grupeerimise pusle, valikvastustega harjutused jne), jagamine ja kaaslaste tööde analüüsimine/kommenteerimine.

Näited:
“Aastaajad” (pildimemoriin)
Muinasjutt “Kanaema kook” (ristsõna)
“Matkasellid” (grupeerimise pusle videoga)
Muinasjutt “Loomade karneval” (sõnarägastik)
“Kehaosad” (märkimine pildil)
“Taime kasvamine” (järjestamine)
“Elusloodus” (sorteerimine)
“Farm animals and birds” (sorteerimise pusle sõna ja videoga)
“Helid, mida me teeme” (paaride leidmine teksti ja helifailiga)
“Soojal maal elavad loomad” (memoriin pildi ja tekstiga)
“Elekter- mõisted” (paariliste leidmine pildi ja tekstiga)
“Pole sugugi hirmus” (lünktekst video põhjal)
“Puuviljad” (sobitamine pildiga mitmele mängijale)
“Rahvakalendri tähtpäevad” (kuldvillak mitmele mängijale)
“Vanasõnad” (miljonimäng)
“Tšunja” (lausete järjestamine multifilmi põhjal)
“Ajaühikud” (järjestamine – mitme mängijaga mäng)
“Mõista, mõista” (valikvastustega mäng mitmele mängijale)

Learningapps.org juhendid Koolielus – http://koolielu.ee/tools/read/149438

Alateema  2.3 QR koodi loomine ja kasutamine õppetöös
Nutiseadmete kasutamine

Praktiline ülesanne koolitaja juhendamisel – Learningapps.org keskkonnas olevate õppematerjalide jagamine QR koodi abil

Valik keskkondi QR koodide loomiseks
Classtools. net (Juhend QR koodi loomiseks – I.Maadvere)
http://keremerkan.net (Juhend – I.Maadvere)
http://beqrious.com (Juhend – K.Mirski)
http://goqr.me

Lisamaterjalid:
Baamboozle (Juhend – T. Koitjärv)
Näited:
Taimed kevadel (T. Koitjärv)
Võõrsõnad (T. Koitjärv)
Tähestikuline järjekord (T. Koitjärv)
Vanasõnad ja mõistatused (K. Belkov)
Easynotecards (Juhend – T. Koitjärv)
Näited:
Kirjanikud (T. Koitjärv)
Võõrtähed – automargid (T. Koitjärv)
Quizalize (juhend – A.Jõesalu)
Näited:
Õpin ise lugema (T. Koitjärv)
2016. a tegijad looduses (T. Salm)
Jeopardy Rocks  (Juhend – T.Koitjärv)
Näited:
Lendlaused (T. Koitjärv)
Mõistatused (A. Luus)
Educaplay (Juhend – T.Koitjärv)
Näited:
Muinasjutud (T. Koitjärv)
Multifilm “Pole sugugi hirmus” (T. Koitjärv)
Playbuzz
Näited:
Talvelinnud (T.Salm) Quizlet ( iOS, Android)
Näited:
Asenda A täht Ä tähega (T. Koitjärv)
Liiklusvahendid (T. Koitjärv)
Quizizz ( Juhend – M.Hallop) iOS, Android
Näited:
Kirjanikud (T. Koitjärv)

Lisalugemist:
Keskkonnad e-õppemängude loomiseks (A. Jõesalu)
Digitaalse õppematerjali loomise soovitusi
Digitaalse õppematerjali koostamine (H.Põldoja) 19.04.2016
Iseseisev töö: Õppevara loomine – Õppevara loomine – (3 interaktiivset harjutust). Lisa õppevara lingid kogukonna lehele koos väikese tutvustusega.