I kontaktpäev

I kontaktpäev – Interaktiivsed õppemängud ja nende kasutamine õppetöös. Sotsiaalsed järjehoidjad.
(4 ak/h auditoorne õpe+ 4 ak/h iseseisvat tööd)

Teema 1 Sissejuhatus kursusesse – eesmärgistamine
Alateema  1.1 Enesetutvustuse.  Loosiratas – koosta lause, kus seod antud sõna IKT valdkonnaga.
Alateema  1.2  Õpikeskkonnaga tutvumine- kasutajaks tegemine, enesetutvustuse lisamine

Teema 2: Interaktiivsete mängude kasutamine õppetöös ja õppevara süstematiseerimine
Alateema  2.1  Arvutimängud lasteaias – head ja vead

  • Arvutimängud lasteaias ja algkoolis- head ja vead (ajurünnak, väitlus)
  • Interaktiivsete mängude kogumikud lasteaiale ja algkoolile ning nende metoodilised kasutusvõimalused

Metoodilised näited õppevara juurde (esitlus, word)

Näide:
http://muki.loremipsum.ee/

Tutvuda erinevate õppemängudega vabal valikul. Iseseisev töö.
Lingikogu
Valik mänge lasteaiale ja algkoolile
Valik õppematerjale kõikidele vanuseastmetele
https://papaly.com/tuuliko

Praktiline tegevus: Õppemängude otsimine ja lingi lisamine õpikeskkonda (seos õppekavaga)

Alateema 2.2 Arvutisse allalaaditavad mängud (ainult demonstreerimine)

Head programmid matemaatikas raha teema juures kasutamiseks:

Alateema 2.3 Sotsiaalse järjehoidja kasutamine õppevara süstematiseerimiseks

Lingikogud:
Tagpacker.com (Juhend – T.Koitjärv)
Näide: Äppide lingikogu

Lisatango.com (Juhend – T.Koitjärv)
Näide: Õppemängude lingikogu

Pinterest.com (Juhend – T.Koitjärv)
Näide: Kogumik “Varia”

Papaly.com (Juhend – T.Koitjärv)

Lisavõimalused:
http://koolielu.ee/tools/?tag=j%C3%A4rjehoidja

Iseseisev töö (4 ak/h)

  • Õppemängudega tutvumine ja linkide süstematiseerimine järjehoidjasse (min 20 linki).
  • Kirjelda kaasõppijatele üht leitud õppemängu (link, eesmärk, sihtrühm)

Lisalugemist:
Digiõpe alushariduses (Anu Peri)
Kuidas peaks lapsed arvutit kasutama? (tarbija24.postimees.ee)
Õpime mängides (Tiia Salm)
IKT õppekava läbiva teemana (Mart Laanpere)

Lisalugemist:
Sotsiaalsed järjehoidjad
Sotsiaalsed järjehoidjad ja märksõnad
Jagada on tore