Õpetaja loob ja jagab

Loov õpetaja otsib võimalusi ideede kogumiseks ja jagamiseks. Mis võiks olla veel parem, kui seda kõike talletada ja jagada ühes kohas – internetis. Sa saad oma materjalid kätte olenemata sellest, kas sul on oma arvuti kaasas või mitte. Kindlasti tahaksid Sinagi olla õpetaja, kes suudab valida õpilasele sobiva õppevahendi, luua lapse vajadustele sobiva mängu ning innustada kolleege oma toredate ideedega. Koolitus “Õpetaja loob ja jagab” annab õpetajale ideid, kuidas seda kõike saavutada. Koolituselt saab õpetaja ideid, kuidas nutiseadmeid õppetöös kasutada.

Koolituse eesmärk: Koolituse läbimine võimaldab lasteaia- ja algklassiõpetajatel omandada teadmisi ja oskusi digitaalse õppematerjali kasutamiseks, loomiseks ja jagamiseks.
Mooduli maht: 1,19 EAP (31  ak/h).
Õppetöö vorm: Kombineeritud õpe (auditoorne õpe 3×4 ak/h + 2×7 ak/h veebpõhine õpe + 7 ak/h iseseisvad tööd)
Koolituse läbinud osaleja:

 • kasutab lastega veebi- ja ekraanipõhist õppevara metoodiliselt mitmekesiselt nii individuaalses kui rühmatöös (ISTE 2a; 2b; 2c; 4b)
 • kasutab IKT vahendeid staatilise ja interaktiivse õppevara koostamisel (ISTE 1a; 5a)
 • süstematiseerib ja jagab koostatud õppeavara (järjehoidjad, veebikirjastus, veebiraamat jms) (ISTE 3a; 3c)
 • on teadlik autoriõigustest ja järgib neid õppevara luues ning teistega jagades (ISTE 4.a.)

Osalemise eeldused:

 • oskab kasutada browserit
 • teha tekstitöötlust
 • isikliku e-posti aadressi omamine
 • oskab mitut veebilehte samal ajal avada ja hallata

Tehnilised tingimused ja koolitusel kasutatav tarkvara:

 • võimalusel kõrvaklapid ja mikrofon
 • Võimalusel võtta kaasa nutiseade (tahvelarvuti või nutitelefon)

Koolituse lühikirjeldus: toimub 3 kontaktpäeva, kus toimub auditoorne õpeKontaktpäevade vahel toimub 19ak tundi iseseisvat tööd, sealhulgas 12 ak/h veebipõhist õpet ja 7 ak/h iseseisvaid töid. Kursus lõpeb  kontaktpäevaga.

Koolituse teemad:

 • Interaktiivsed õppemängud ja nende kasutamine õppetöös. Sotsiaalse järjehoidja loomine.
 • Õppevara loomine ja jagamine. 
 • Autoriõigused. Võrgukirjastused, materjalide publitseerimine. Veebiraamatute loomine.
 • Tunnikavade (teemakogumike) loomine.
 • Tagasiside.

Nõuded läbimiseks: Moodul loetakse positiivselt läbituks ja väljastatakse sellekohane tunnistus, kui õppija on:

 • osalenud kontaktpäevadel ning olnud aktiivne ja tulemuslik õppeülesannetega töötamisel;
 • sooritanud iseseisvad tööd vastavalt õpijuhistele;
 • esitanud iseseisvad tööd tähtaegselt;

Kursusel kasutatavad õpikeskkonnad:  Õppijaid toetab e-kursus  valitud õpikeskkonnas.

Mooduli väljatöötajad:

 • Astrid Randoja, Tallinna Sipsiku Lasteaed
 • Tuuli Koitjärv (põhikoolitaja), Pärnu Vanalinna Põhikool tuulikoitjarv@gmail.com

Mooduli koolitajad:
Airi Aavik (Haapsalu Kutsehariduskeskus) airi.aavik@gmail.com
Astrid Randoja (Tallinna Lasteaed Sipsik) Astrid.Randoja@sipsik.edu.ee
Dmitri Mištšenko (Ehte Humanitaargümnaasium) dmitri.infojuht@gmail.com
Ene Moppel (Võru Kreutzwaldi Kool) ene.moppel@gmail.com
Lemme Sulaoja (Pärnu Kuninga Tänava Põhikool) lemme.sulaoja@gmail.com
Marika Anissimov (Viljandi Gümnaasium) marika.anissimov@vilgym.edu.ee
Natalja Hramtsova (Kohtla-Nõmme Kool) natalja456@gmail.com
Tuuli Koitjärv (Pärnu Vanalinna Põhikool) tuulikoitjarv@gmail.com
Veiko Hani veiko.hani@gmail.com
Eve Saare (Pirita Kose Lasteaed) evesaare@gmail.com
Tiia Salm (Jäneda Kool)  tiiasalm@gmail.com