Loovuse toetamine tehnoloogia abil

Loovad oleme me kõik – lapsed ja õpetajad. Kuidas seda loovust õppeprotsessis veelgi enam õhutada, toetada ja arendada? Laste loovuse arendamiseks pakub huvitavaid võimalusi ka kaasaegne tehnoloogia. Tule ja vaata, kuidas üles ehitada ühte põnevat oma rühma või klassi laste lugu, kasutades isetehtud pilte ja helisid.

Koolituse eesmärk: Pakkuda ideid, praktilisi lahendusi ja kogemusi pildi ning heli kasutamiseks õppijate loovuse arendamisel
Maht: 1,24 EAP (32 ak/h)
Õppetöö vorm:  4×4 ak/h auditoorset õpet + 16 ak/h iseseisvat tööd
Koolituse läbinud osaleja:

 • leiab ja jagab internetist pilte ja heli arvestades autoriõigusi ja isikuandmete kaitset (ISTE 2.a.);
 • loob ja töötleb pilte (fotod, joonistused) veebipõhiste programmidega (ISTE 2.b.);
 • kasutab pilte ja helisid erinevate õppematerjalide loomiseks (fotoseeria, esitlus, rääkivad pildid, pusle jne) (ISTE 2.c.);
 •  rakendab ja analüüsib pildi- ja helimeediumite kasutamist lasteaia/algkooli õppeprotsessis.(ISTE 2.d.).

Osalemise eeldused:

 • oskab kasutada (browserit) veebilehitsejat (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox vm) teabe otsimisel;
 • oskab mitut veebilehte üheaegelt avada ja hallata;
 • oskab teha lihtsamat tekstitöötlust;
 • oskab saata e-kirja;
 • oskab käsitseda oma digiseadet (nutitelefon, fotoaparaat, tahvelarvuti vm) fotode ja helifailide tegemiseks ning arvutisse allalaadimiseks

Tehnilised tingimused ja koolitusel kasutatav tarkvara:

 • oma arvutiga koolitusel osalejal peavad olema administraatori õigused ja upgrade tehtud
 • digifotoaparaat või mõni muu digitaalne vahend (nutitelefon, tahvelarvuti)
 • arvutisse installeeritud vabavaralised programmid: Drawing For Children, Tux Paint, PhotoStory3

Õppijatele iseseisvaks tutvumiseks programmid: Libre Office, Audacity, Movie Maker

Koolituse lühikirjeldus:  Koolitus koosneb 4 moodulist. Iga moodul toimub kontaktpäevana, korraga 4 ak/h.  Kontaktpäevade vahel toimub kokku 16-tundi iseseisvat tööd. Koolitus jaguneb neljaks mooduliks/teemaks, milles omakorda on 3-4 alateemat.
Koolituse ajal tutvutakse ja tehakse tööd koolitaja poolt valitud programmidega. Kursuslane võib valida ka teise programmi valikust kui koolitaja valitu on juba tuttav.

Koolituse teemad:

 1. Fotod veebis ja digiseadmes
  1. autoriõigused
  2. pilditöötlus
  3. avaldamine
 2.  Joonistusprogrammid ja piltide kasutamine
  1. Arvutisse installeeritavad joonistusprogrammid
  2. Veebipõhised joonistusprogrammid
  3. Puzzlede loomine
 3. Helide ja rääkivate piltide loomine
  1. Vabad veebipõhised helifailid ja helifailide kasutamisega seotud autoriõigused
  2. Helifaili loomine
  3. Rääkivate piltide loomine
 4. Esitluse ja muusikalise helitaustaga fotoesitluste loomine
  1. Fotoesitluse loomine
  2. Fotoesitluse jagamine keskkonnas YouTube
  3. Esitluse loomine veebipõhiste programmidega

Nõuded läbimiseks: Koolitus loetakse positiivselt läbituks ja väljastatakse sellekohane tunnistus, kui õppija on:

 • osalenud kontaktpäevadel ning olnud aktiivne ja tulemuslik õppeülesannetega töötamisel;
 • sooritanud iseseivad tööd koolituse ajal vastavalt õpijuhistele ja juhendamisele;
 • esitanud iseseivad kodused tööd tähtaegselt

Kursusel kasutatavad õpikeskkonnad: Õppijaid toetab õpikeskkond Koolielus või Moodle`i õpikeskkonnas või mõnes muus koolitaja poolt valitud veebipõhises keskkonnas

Mooduli väljatöötajad:

Eve Saare (põhikoolitaja) Aruküla Lasteaed Rukkilill evesaare@gmail.com
Kaire Kollom Tallinna Ülikooli Pedagoogiline seminar
Anu Peri Tallinna Tuule Lasteaed

Mooduli koolitajad:

Dmitri Mištšenko (Ehte Humanitaargümnaasium) dmitri.infojuht@gmail.com
Ene Moppel (Võru Kreutzwaldi Kool) ene.moppel@gmail.com
Eve Saare (Pirita Kosee Lasteaed) evesaare@gmail.com
Marika Anissimov (Viljandi Gümnaasium) marika.anissimov@vilgym.edu.ee
Tiia Salm (Jäneda Kool) tiiasalm@gmail.com
Tuuli Koitjärv (Pärnu Vanalinna Põhikool) tuulikoitjarv@gmail.com
Veiko Hani veiko.hani@gmail.com
Airi Aavik (Haapsalu Kutsehariduskeskus) airi.aavik@gmail.com
Laine Aluoja, (Türi Põhikool) aluojalaine@gmail.com