Infotehnoloogia ja koostöö


Eesti elukestva õppe strateegia 2020  annab suuniseid hariduse kaasajastamiseks. Mitmel korral on seal nimetatud üheks olulisemaks põhimõtteks koostööd ja üksteiselt õppimist, samuti tähtsustakse rahvusvahelist koostööd. Koostööoskused annavad meile kõigile võimaluse kaasata suuremat kogukonda, kasvatada võrgustikku, mis toetaks nii Sind kui Sinu õpilasi, rääkimata õpetajate omavahelisest koostööst.
Käesolev kursus jagab Sulle mitmeid nippe ja nõuandeid, kuidas veebi kaudu efektiivsemalt suhelda.
Pilt on võetud keskkonnast Pixabay ja omab litsentsi CC0 Public Domain.
Koolituse eesmärk: Koolituse eesmärgiks on tutvustada lasteaia- ja klassiõpetajatele veebipõhiseid vahendeid, mis hõlbustavad koostööd kolleegide, õpilaste ja lastevanematega.
Maht:  1,19 EAP ( 31 ak/h)
Õppetöö vorm: 
Koolituse läbinud osaleja:
 • Kohandab internetist leitud loovust ja innovatsiooni toetavaid õpiülesandeid, hindab õppijate õpitulemusi. (ISTE 1.1.2)
 • Leiab ja kasutab õppematerjale praktikakogukonna/võrgustiku veebikeskkonnast (ISTE 5.1.2)
 • Kasutab interneti otsingusüsteeme ja erinevaid veebipõhiseid infoallikaid, et leida oma valdkonnas ajakohaseid uuringuid (ISTE 5.3.1)
 • Kasutab õppetöös veebipõhist õpikeskkonda (vookoguja, blogi, koduleht, Google Drive jne) (ISTE 2.2.2)
 • Kasutab  digivahendeid andmete kogumiseks, talletamiseks ja korrastamiseks (ISTE 3.4.3)
 • Kasutab järjepidevalt erinevaid digitaalseid suhtluskanaleid õppijate, lapsevanemate ja kolleegidega suhtlemiseks (ISTE 3.2.2)
 • Panustab kooli, ainevaldkonna või õppekava arengule keskenduva töörühma tegevusse (ISTE 5.4.3)
 • Loob veebikeskkonna kasutajakonto ja loob/lisab sinna materjale, kasutab igapäevast tarkvara/ veebikeskkonda/riistvara juhendi abil, kasutab esitlusvahendeid, salvestab/kopeerib faile (ISTE 3.1.1)

Osalemise eeldused:

 • oskab kasutada veebilehitsejat (brauserit)
 • teha tekstitöötlust
 • oskab mitut veebilehte samal ajal avada ja hallata
 • Google konto olemasolu (ehk Gmaili aadress, teab oma konto kasutajanime ja parooli)

Mooduli lühikirjeldus:
Kursusel toimub 3 kontaktpäeva ning 2 e-õppe päeva.
Koolitus jaguneb viieks teemaks. Teemad 1, 3 ning 5 läbitakse kontakttunnis, e-õppena läbitakse teemad 2 ja 4.

Kursus algab ja lõpeb kontakttunniga.

1 Teema – Google toodete tutvustamine, GMaili postkasti seadistamine ja listid, Google Vormi abil küsitluse loomine (4 ak/h kontakttund)
2 Teema – Google koostöövahendite praktikum: dokumendi, arvutustabeli ja esitluse koostamine (10 ak/h e-õpe)
3 Teema – Ühistöö võimalused Internetis. (4 ak/h kontakttund)
4 Teema – Ühistöövõimaluste praktikum (9 ak/h e-õpe)
5 Teema – Otsing internetist (4 ak/h kontakttund)

Nõuded läbimiseks: Koolitus loetakse positiivselt läbituks ja väljastatakse sellekohane tunnistus, kui osaleja:

 • on osalenud kontaktpäevadel ning olnud aktiivne ja tulemuslik õppeülesannetega töötamisel;
 • on sooritanud e-õppe ülesanded vastavalt õpijuhistele ja esitanud need tähtaegselt.

TUTVU KOOLITUSE SISU JA ÜLESEHITUSEGA.

Mooduli väljatöötajad:
Airi Aavik (põhikoolitaja), Haapsalu Kutsehariduskeskus airi.aavik@gmail.com
Elyna Nevski, Tallinna Ülikool

Tiia Salm, Jäneda Kool
Helin Laane, Paikuse lasteaed Mesimumm

Airi Aavik (Haapsalu Kutsehariduskeskus) airi.aavik@gmail.com
Anne Kalmus (Paikuse Põhikool) anne.kalmus@ppk.edu.ee
Dmitri Mištšenko (Ehte Humanitaargümnaasium) dmitri.infojuht@gmail.com
Ene Moppel (Võru Kreutzwaldi Kool) ene.moppel@gmail.com
Eve Saare (Pirita Kose Lasteaed) evesaare@gmail.com
Laine Aluoja (Türi Põhikool) lainealuoja@tyripk.ee
Meelis Sulg (Tartu Veeriku Kool) meelis.sulg@gmail.com
Natalja Hramtsova (Kohtla-Nõmme Kool) natalja456@gmail.com
Tiiu Leibur (Pärnu Koidula Gümnaasium) leibur@koidulag.edu.ee
Tuuli Koitjärv (Pärnu Vanalinna Põhikool) tuulikoitjarv@gmail.com
Tiia Salm (Jäneda Kool) tiiasalm@gmail.com