Uus – V kontaktpärv

V kontaktpäev – Tunnikavade (teemakogumike) loomine. Tagasiside. (4 ak/h)
Teema 1 – Ülevaade loodud töödest, nende kommenteerimine õpikogukonnas.

Teema 2 – Teemakogumike loomine
Tackk.com (Juhend – T.Koitjärv) Rakendused (iOS, Android)

Näited:
Kevade märgid (T.Koitjärv)
1.aprill on karjalaskepäev (T. Koitjärv)
Rukkilill (T. Koitjärv)

Teema 3 – Tagasiside

Tagasiside vajalikkus. Tagasiside andmise ja saamise võimalused (ajurünnak)
Nearpod (Juhend – S. Lahemaa) Rakendused (iOS, Android)
Zeetings (Juhend – A.Krull, V. Pohla)
Wizer  (Juhend – A.Krull)

Lisamaterjale
http://ylokool.com/artiklid/hindamine-vaga-ohtlik-tegevus/ Ü.Vooglaid
Veebiseminar “Vanast uus” (T. Salm, T. Koitjärv)
Zeeting.com